Ph Nedir?

“pH” değeri Danimarkalı biyokimyacı Soren Sorensen tarafından 1909 yılında ortaya atılmıştır. Buna göre pH, hidrojen iyonu (H+) konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır, yani pH = -Log(H+)’dır. 25°C’deki saf suyun pH = -Log(H+) = -(-7)’dır.

Bu tür çözeltiler "nötr" çözeltilerdir, yani bunlar ne asit ne de baz yapısındadırlar. pH’ı 0-7 arasında olan çözeltiler asit, pH’ı 7-14 arasında olan çözeltiler ise baz çözeltilerdir. pH 0’a yaklaştıkça asit özelliği, 14’e yaklaştıkça ise baz özelliği artar.