Suyun Asitlik ve Bazlık Derecesi

Su kanın yaklaşık % 90’ını oluşturmaktadır ve kan sayesinde vücudumuz fonksiyonlarını uygun şekilde yerine getirebilmektedir. İyonize olmuş su molekülleri vücutta bulunan kimyasallarla tepkimeye girebilir ve değişik ürünler yaratabilir.

Saf suda hidrojen (H+) iyonu hidroksil (OH-) iyonundan daha fazlaysa, bu suya “asidik-su” denir. Buna karşın suda hidroksil (OH-) iyonu hidrojen (H+) iyonundan daha fazla ise bu suya da “bazik-su” (“alkali-su”) denir. Nötr, yani pH’ı 7 olan bir su için hidrojen (H+) ve hidroksil (OH-) iyonlarının eşit olması gerekir.

Bu çok önemli bir göstergedir ve suyun tüketim kalitesine pH değerine bakılarak karar verilir.

Buna rağmen yanlış içeceklerin tüketimi pH seviyesini büyük ölçüde düşürmektedir. Gazlı içeceklerin pH değerleri 2,5-3,2 arasındadır, bira ise 4,7 pH’a sahiptir. Bu içecekler aslında susuzluğumuzu gidermek yerine, vücudumuzun susuz kalmasına ve ertesi sabah kuru bir ağızla uyanmamıza yol açarlar.