Alkali Su

Ph Nedir?
“pH” değeri Danimarkalı biyokimyacı Soren Sorensen tarafından 1909 yılında ortaya atılmıştır. Buna göre pH, hidrojen iyonu (H+) konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır, yani pH = -Log(H+)’dır. 25°C’deki saf suyun pH = -Log(H+) = -(-7)’dır.

Suyun Asitlik ve Bazlık Derecesi
Su kanın yaklaşık % 90’ını oluşturmaktadır ve kan sayesinde vücudumuz fonksiyonlarını uygun şekilde yerine getirebilmektedir. İyonize olmuş su molekülleri vücutta bulunan kimyasallarla tepkimeye girebilir ve değişik ürünler yaratabilir.

Vücudun pH Dengesi
Vücudun pH seviyesi sağlık için çok önemli olan unsurlardan biridir. Bu nedenle vücudun pH değerini dengede tutmak, sağlıklı ve iyi hissetmek için son derece gereklidir.

Vücudun pH Dengesi Nasıl Bozulur
Baz yapan elementler ya besinlerin yapısı içinde ya da sofra tuzu olarak alınırlar. Bu elementler metabolizma sonucu oluşan asitlerle birleşip onları nötr duruma getirirler. Alınan besinlerde fazla asit ya da baz oluşturan maddelerin bulunması vücudun pH dengesini bozmaz, çünkü bu dengeyi koruyan çeşitli mekanizmalar vardır. Ancak bu mekanizmalardan bir ya da birkaçı bozulacak olursa, vücudun pH dengesi de bozulur.

Asidik Bir Vücudu Alkaliye Döndürmek
Asidik bir vücut hastalıkları kendine çeken güçlü bir mıknatıstır. Yediğimiz ve içtiğimiz her şey vücudumuzun pH seviyesini etkiler. Bu nedenle, “pH dengesi sağlıklı bir bedenin anahtarıdır” denilebilir.

Alkali Suyun Faydaları
Gastrit özsuyunda bulunan hidroklorik asit (HCl) mide pH’ını kontrol ederek yaklaşık 1-1,8 civarında kalmasını sağlar. Midenin asidik ortamı protein sindirim enziminin aktive olmasına ve sterilizasyonu sağlamaya yardımcı olur.

Alkali Su Yüksek Asidikliğe Sahip Mideye Ulaştığında Ne Olur?
Yiyeceklerimizde bulunan bakterilerin ölmesi ve yiyeceklerin sindirilmesi için midemiz, pH’ı yaklaşık 1-1,8 seviyesinde asit üretmektedir. Alkali su içtiğimizde midemizdeki pH seviyesi yükselecektir. Bu durumda mide alkali suyu algılamakta ve pH seviyesini tekrar 1-1,8’e döndürmek için daha fazla asit üretimi emri vermektedir.

Alkali & Asidik İyonize Suyun Kullanım Alanları ve Yararları
Alkali iyonize suyu içmenin harika sağlık yararlarının yanı sıra, farklı pH’taki iyonize suların birçok başka faydaları vardır. Evsel temizlik ürünlerinin, cilt ve saç bakım ürünlerinin, ev hayvanı bakım ürünlerinin, diş bakım ürünlerinin, çamaşır deterjanının vs. %50 oranında azalttığınızı düşünün. Bu bakımları yaparken yapılacak tasarruf sayesinde iyonizer suyunun hem ekonomik hem de son derece çevre dostu olduğu ortadadır.

Besinlerin pH Değerleri
Alerjiden, kabızlıktan, aşırı kilolardan ya da sindirim zorluğundan yakınanlar yedikleri besinlerdeki uyuma dikkat etmelidirler. Çok kaliteli besinler almasına ve az yemesine karşın sindirim zorluğu çeken nice insan vardır. Bunun başlıca nedeni alınan besinler arasındaki uyumsuzluk olabilir. Besinler arasındaki uyumun dengelenmesi bir kurala dayanır ve bu kural mide salgıları ve mide işleviyle yakından bağlantılıdır. Bunun için aynı öğünde yenmesi ve yenmemesi gereken besinler için iki ayrı liste hazırlanmıştır.