Antioksidan Tayini – ORP (Oksitleme İndirgeme Potansiyeli)

Oksidasyon İndirgeme Potansiyeli (ORP) - Oksidasyon Kapasitesi Tayini
ORP, “oxidation reduction potential” sözcüklerinin ilk harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır ve “oksidasyon indirgeme potansiyeli” anlamına gelmektedir. Bir çözeltinin oksitlendirme ya da indirgeme gücünü milivolt (mV) değeri olarak belirleyen bir ölçümdür. Redoks potansiyeli olarak da adlandırılmaktadır.

ORP ölçümü suyun kalitesini belirlemektedir. Ölçüm sonucunda pozitif bir değer çıkmışsa, bu suyun oksidasyon yani paslandırma, bozucu ve çürütücü etkilerinin olduğunu gösterir. Eğer sonuçta negatif bir değer çıkmışsa, bu suyun paslanmayı engelleyici özellikte, yani antioksidan güce sahip olduğunu göstermektedir.

Oksidasyona iki atom arasındaki elektronların değişimi yol açar. Bu süreçte bir elektron kaybeden atoma oksitlenmiş (yükseltgenmiş), bir elektron kazanmış diğer atoma ise indirgenmiş denmektedir. Bir demir parçası üzerinde oluşmuş pas, rengi kahverengiye dönüşen bir elma dilimi günlük yaşantımızda sıklıkla görebileceğimiz basit oksitlenme örnekleridir. Bu durumun vücudumuz içinde gerçekleşmesi ise birçok değişik hastalığa neden olmaktadır.

Sağlık İçin ORP’nin Anlamı
Oksidasyon kapasitesi, suyun doğal iyonize su haline dönüşüp dönüşmediğini ve antibakteriyel, antiseptik, dezenfektan ya da antioksidan özellikte olup olmadığını göstermesi bakımından çok önemli bir parametredir.

Okside edici yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi vücut sıvılarının kimyasal karakteristiklerini kötü yönde etkilemektedir. Birçok yiyecek ve içecek yüksek oksitlendirici özelliktedir ve elektronları eksiktir. Aynı şekilde, özellikle organik olarak yetiştirilmiş sebzelerde fazlaca bulunan, negatif hidrojen (H) iyonlarıyla desteklenmiş bir diyet ise vücut sıvılarını olumlu etkilemektedir.

Doğal olarak, yiyecekler ve içecekler arasındaki ORP değerleri oldukça geniş değişkenlikler göstermektedir. Dahili olarak vücudumuzu olabildiğince okside olmaktan korumak, yediklerimizin ve içtiklerimizin negatif ORP değerine sahip olmasına özen göstermek son derece önemlidir.

Bu konuda taze yiyecekler ile bunların farklı üretim işlemlerinden geçmiş halleri arasında ilginç kıyaslamalar da yapılabilmektedir. Örneğin, taze sıkılmış portakal suyunun ORP ölçümü -100 ila -200 mV arasındayken, birçok paketlenmiş portakal suyunda bunun +200 mV gibi oldukça yüksek bir değerde olduğu görülmektedir. Bu durum tüm diğer meyve suları için de geçerlidir.

Alkali Suyun ORP Değeri
Çeşme suları ve diğer su türleri pozitif ORP değerine sahiptir. Normal bir çeşme suyunun değeri +250 mV ila +400 mV arasındadır, ki bu suyun oksidasyon engelleme ya da indirgeme potansiyeli olmadığı anlamına gelmektedir. Yapılan testler, birçok şişelenmiş suyun ORP değerlerinin yaklaşık +200 ila +300 mV olduğunu, yani neredeyse çeşme suyuyla aynı değere sahip olduklarını göstermektedir.

Alkali suyun, seçilen pH ayarına ve kullanılan sudaki minerallerin miktarı na bağlı olarak, -200 ila -500 mV arası ORP değerine sahip olduğu ölçülmüştür. Bu durum, alkali suyun çok yüksek oksidasyon indirgeme gücüne, yani antioksidan özelliğe sahip olduğunu göstermektedir. -550 mV’un altındaki değerler ise insan bünyesi için çok güçlü Kabul edilmekte ve bu nedenle içilmesi önerilmemektedir.