Bilgi Bankası

Canlı Su
Su canlı hayatı için yaşamsal bir değerdedir. Hayatımızda bu kadar önemli bir yeri olan sudan en iyi şekilde yararlanabilmemiz, suyun bazı nitelikleri taşıyabilmesiyle de doğrudan ilgilidir.
Alkali Su
“pH” değeri Danimarkalı biyokimyacı Soren Sorensen tarafından 1909 yılında ortaya atılmıştır. Buna göre pH, hidrojen iyonu (H+) konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır, yani pH = -Log(H+)’dır. 25°C’deki saf suyun pH = -Log(H+) = -(-7)’dır.
Alkali Su ve Hastalıklar
1970 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da Ocyanomizu Kliniği’ni kuran Dr. Keiichi Morishita Overcoming Cancer (Kanseri Yenmek) adlı kitabında, asit-alkali dengesinin kanser oluşumu üzerindeki etkisini şu sözlerle dile getirir: “Eğer kandaki asidik koşullarda aşırı artış olursa, kan alkali koşullarını korumak için bu aşırı asidik maddeleri kaçınılmaz olarak vücuttaki bazı bölgelere bırakacaktır.”
Antioksidan Alkali İyonize Su Teknolojisi
İyonize suyu ve bu fonksiyonel suları üreten iyonizer cihazlarını anlatmadan önce, iyonun ne demek olduğunu tanımlayarak başlamak daha doğru olacaktır. İyon, bir veya daha çok elektron kazanmış ya da kaybetmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan, yani molekülden) oluşmuş elektrik yüklü parçacıktır. Pozitif (+) elektrik yüklü iyonlara katyon, negatif (–) elektrik yüklü iyonlara anyon denir.
Antioksidan ve Serbest Radikal
Yaşlanma sürecinin en önemli unsurlarından biri serbest radikallerin hücrelerimiz ve DNA’mıza verdiği zararlardır. Serbest radikaller, vücudumuza ve hücrelerimize sürekli olarak hücum ederek negatif yüklü elektron çalmak isterler.
Mineraller ve Önemi
Vücudun kendi kendine oluşturamadığı maddeler olan mineraller, vitaminlerle birlikte çalışarak vücutta en fazla ihtiyaç duyulan bölgelerin etkin bir şekilde çalışmasına katkıda bulunurlar. Dolayısıyla insan vücudu en az vitaminler kadar minerallere de ihtiyaç duymaktadır.
Testler
Birer bardak soğuk musluk ve alkali su alınız, içerisine eşit miktarda doğal, soğuk sıkım yağ ekleyiniz.