Seramik Küre Teknolojisi

Doğal Mineraller ve Minerallerden Yapılmış Seramik Kürecikler Yöntemi

Suyu yeniden canlandıran en önemli yöntemlerden biri de suya doğal mineraller eklemektir. Minerallerin suyu zenginleştirmesinin yanı sıra alkali mineraller suyun pH’ını dengeler, ORP değerini düşürür, küme boyutunu küçültür ve yapısını altıgene dönüştürür.

Doğal Minerallerin Sırrı

Doğal mineraller inorganik ve metalik olmayan bileşiklerden oluşurlar. Bu bileşikler oksitleri ya da nitrit (NO2) tuzları içermektedirler. Ayrıca suya elektron tedarik etme kabiliyetine sahiptirler. Doğal mineraller seramik kürecik olarak yapılandırıldığında yaklaşık 45 saat boyunca aşırı yüksek sıcaklıklarda (800°C-1450°C) üç kez fırınlanmaktadır. Seramik kaplı küreciklerden farklı olarak, tamamen seramik yapısı sayesinde asla kırılma ya da ufalanmaya maruz kalmazlar ve kullanım ömürleri bir yıla yakındır.

Minerallerden yapılmış seramik küre aktivatörlerinin işlevi sıradan musluk suyunu bazı işlemlerden geçirerek doğada, dağlarda ve pınarda görülen negatif iyon yüklü su haline getirmektir. Bir fırtınanın ardından gelen o taze ve temiz havayı herkes bilir; işte o havayı sağlayan negatif iyonlardır. Benzer şekilde, suyun negatif iyonlaşması da sağlığımız üzerinde olumlu etki bırakmaktadır.

Negatif İyonlar Nedir?

İyonlar havada bulunan yüklü (pozitif ya da negatif) parçacıklardır. Belirli koşullar altında bu iyonların artan miktarları doğal olarak üretilir. Örneğin, okyanus dalgalarının bir sahildeki hareketi büyük miktarda negatif yüklü iyon yaratır. Bunun aksine, elektriksel faaliyetler (elektrikli cihazların çalıştırılması gibi) çevreye pozitif yüklü iyonlar verir.

Artan negatif ya da pozitif iyon varlığının insanın ruh halini etkilediği ileri sürülmektedir. Yüksek miktarda negatif iyonun bulunduğu deniz kıyısında ya da ormanda insanların kendilerini dinç ve iyi hissetmeleri kanıtlanmış bir etkidir. Oysa çalışan elektrikli cihazlara sık maruz kalmak (pozitif iyonlar üretir) bazı kişilerde bitkinlik, hatta hastalık hissi yaratmaktadır.

Doğanın negatif iyonlar üretmesine karşın, pek çoğumuzun yaşadığı ortamlar ortalamanın üzerinde bir iyon seviyesi sağlamazlar. Elektrikli cihazların bulunduğu alanlarda pozitif iyonlar, doğada bulunandan çok daha yüksek miktarlarda üretilir. Bu iyonların etkisini hissedenler için bir negatif iyon jeneratörü kullanmak pratik bir çözüm olabilir.

Negatif iyonun faydaları şu şekilde sıralanabilir:

• Astım ve diğer solunum hastalıklarını iyileştirir.

• Virüs, bakteri ve diğer mikropları tahrip ya da yok eder.

• Doğal antidepresan etkisi yaratır.

• Solunumla ilgili rahatsızlıkları önler.

• Yorgunluğu önler.

Seramik Aktivatörleriyle Canlı Su Elde Edilmesi Yöntemi

Minerallerden yapılmış seramik kürecikler tarafından yayılan elektronlar suyu (H2O) radikalleştirmek için bir araya gelirler ve böylelikle hidrojen (H) radikalleri hidrojeni (H) oluştururlar. Hidrojen (H) radikallerince meydana getirilen aktif bir oksijen (O2) türü olan süperoksit (O2-) ile elektronların tedarik edildiği çözülmüş haldeki oksijenin (O2) kimyasal tepkimesi güçlü bir oksidasyon ve su arıtımı sağlamaktadır.

Su aktivatörü, su molekül kümelerini daha serbestçe hareket etmelerin olanak sağlayacak şekilde daha ufak parçalara ayırır. Bir diğer deyişle, su moleküllerinin hareketinin aktivasyonuyla aynı zamanda kirletici maddelerden, pastan ve boru kirecinden gelen moleküller de harekete geçerler ve suyun yüzey gerilimi düşürülmüş olur. Bu sayede pas ve kirletici maddelerin kolayca ortadan kaldırılmasını sağlayan bir sinerji etkisi yaratılır.

Su aktivatöründe meydana gelen hidrojen peroksit (H2O2), demir (Fe+) iyonlarıyla reaksiyona girerek demiroksit (FeO) oluşturur. Demiroksit (FeO) kırmızı pasa temas ettiğinde, kırmızı pası meydana geldiği yerden çıkaran bir manyetik kaplama (siyah pas) oluşturmaktadır. Bu sayede şehir şebeke suyu boruları tamamen temizlenir ve ömürleri uzar.

Neden Doğal Mineraller Sağlık İçin İyidir?

Doğal minerallerin üç temel özelliği bulunmaktadır.

1. Verilen bilgileri hafızasında tutması ve bunları iletmesi: Verilen bilgileri sadece muhafaza etmekle kalmaz, aynı zamanda hafızasındakileri bütün çevreye iletir

2. Doğal iyileştirme gücü: Organik su, insanların ve hayvanların doğdukları günden itibaren sağlıklı durumlarını muhafaza etme yeteneğine sahiptir. Sağlık koşulları zayıflamaya başladığında, bu durumu eski doğal sağlıklı koşullara getirebilmektedir.

3. Tüm mevcut çevresel kirlenme koşullarında (hava kirliliği, tarımsal ve kimyasal kirlilik vs) sağlıklı bir durumu korumak ve sürdürmek neredeyse imkânsızdır. İçmek için kullanılan musluk suyunun klor (Cl) ve birçok diğer kimyasal maddeyi içermesi de bunu güçleştirmektedir. Doğal mineraller bu koşullarda yaşam formlarının doğal tedavi edici gücünü artırmak için vücut sıvısına yardımcı olmaktadır.

Doğal Minerallerden Yapılmış Seramik Kürelerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

Aktive edilmiş su güçlü bir antioksidandır. Minerallerden yapılmış seramik küre aktivatörü, musluk suyunu, yaşlanmayı geciktiren negatif ORP’li (- yüklü) elektronlar içeren likit antioksidan haline dönüştürmektedir. Vücudumuzda negatif ORP’nin artırılması, oksidasyon nedeniyle oluşan hastalıkların oluşumunu önler. Aktive edilmiş su vücudumuzun hücre seviyesinde yenilenmesine yardımcı olur.

Aktive edilmiş su vücuda bol miktarda oksijen (O2) ve enerji sağlar. Aktive edilmiş suyu diğer antioksidanlardan ayıran özelliği hidroksil (OH-) iyonları içermesidir. Bu iyonlar A, C ve E vitamininde olduğu gibi, fazla elektron ihtiva eden oksijen (O) molekülleridir.

Pişirilerek hazırlanmış, pastörize ya da konserve olunmuş, çeşitli işlemlerden geçirilerek hazırlanmış yiyeceklerimiz ve özellikle de fastfood çeşitleriyle gazlı-gazsız içecekler asidiktirler. Bütün bu ürünlerin oluşturduğu asidik ortam, aktive suyla bertaraf edilebilir ve vücudun pH dengesi korunabilir.

Örneğin, asit artıkları eklemlerde birikerek eklem iltihaplanmalarına ve romatizmaya yol açarlar. Aktive suyun kuvvetli pH düzenleme özelliği, çeşitli bölgelerde birikerek hastalık tehlikesi yaratan bu asitli artıkların temizlenmesine ve vücudun pH düzeyinin yeniden dengeye gelmesine yardımcı olur. Vücut dengemizi hafif alkali tutarak hastalıklara karşı mükemmel bir koruma düzeyi oluşturabiliriz.

Aktive edilmiş su, normal suya göre altı kat daha hidratördür (suyu emme gücü). Genel olarak hastalıkların temel nedeni, kronik hücre susuzluğu nedeniyle hücrelerin güçlerinin ve savunma yeteneklerinin azalmasıdır. Dolayısıyla kronik hastalıkların oluşmasının en önemli sebeplerinden biri, vücuttaki su eksikliğidir.

Aktive edilmiş suyun içerdiği iyonize mineraller daha etkindir. Vücudumuz kendisine gerekli olan mineralleri, iyon halinde olduğundan daha iyi emer ve gereksinim duyduğu yerlerde kullanır. Aktive edilmiş suda iyon halinde ve yoğun olarak bulunan kalsiyum (Ca), sodyum (Na), potasyum (K) ve magnezyum (Mg) mineralleri vücudumuzun gereksinim duyduğu en önemli takviyelerdir. Aktive edilmiş su, bu mineralleri kolayca, en etkin ve emniyetli yöntemle temin etmektedir.

Biocera Seramik Küre Teknolojisi Çeşitleri

Biocera seramik kürecikler farklı özelliklere sahip yüksek inorganik maddeden özel oluşmuş seramiklerden üretilmiştir. Bu seramikler çeşitli su arıtmalarda filtre şeklinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sudaki kirliliği ve zararlı ağır metalleri giderme, anti bakteriyel etki, antioksidan ve ORP’yi indirgeme, suyu alkali yapma, insan metabolizmasını destekleme ve doğal şifa özelliklerine de sahiptir.

Seramik küre teknolojisi, doğada yüzyıllar boyunca gerçekleşen suyun mineralleşme sürecini hızlı bir şekilde, temas ettiği suya aktarabilmektedir.

Yüksek orandaki negatif elektronlar ve uzak dalga boylu kızılötesi ışınımlar sayesinde su molekülleri parçalanır ve antioksidan özellik kazanır.