Suyu Yeniden Canlandırmak

Canlı suya erişme olanağı olmayan kişilerin, canlılığını bir şekilde yitirmiş suları bazı yöntemlerle tekrar canlandırmaları mümkündür. Bu duruma “doğayı taklit etmek” denebilir. Suyu yeniden canlandırmak, yani suyu yeniden yapılandırmak aslında sanıldığı kadar zor bir işlem değildir.

Suyu canlandırmak için kullanılan yöntemler şu şekilde sınıflandırılabilir:
1. Girdap hareketi yöntemi,

2. Manyetik alan yöntemi,

3. Doğal mineraller ve minerallerden yapılmış seramik kürecikler yöntemi,

Diğer kullanılan yöntemler ise şu şekildedir: Işık kullanma yöntemi, Enerji transfer yöntemi, Biyoenerji yöntemi, Dua yöntemi, Meditasyon yöntemi.

Girdap Hareketi Yöntemi
Girdap, bir akışkanın dönme ya da türbülanslı hareketidir. Bir akışkanın bir merkez etrafında hızlıca dönme hareketine girdap denir. Akışkanın hızı ve dönme oranı merkezde en hızlıyken merkezden uzaklaştıkça yavaşlama eğilimi taşır.

Girdap hareketi suyun kaybettiği enerjiyi tekrar kazanmasını sağlayan bir harekettir. Doğada kendiliğinden oluşan girdaplar sayesinde doğal kaynak sularının enerjisi yüksektir.

Girdap yöntemiyle suyun yeniden canlanması şu şekilde gerçekleşmektedir: Girdap yöntemi sayesinde zararlı maddelerin –ağır metaller, zirai ilaçlar, nitrat (NO3-) gibi– kutupları negatif yükten pozitif yüke çevrilir. Hücre pozitif yüklü olduğu için elektromanyetik olarak zararlı maddelerle birbirlerini iterler.

Bu sayede zararlı maddeler hücreden uzaklaştırılmış olur. Ayrıca, moleküler yapısı düzenlenen ve altıgen yapıya kavuşan su moleküllerinin küme boyutları da küçülmüş olur. Bu durumda hücreye besin taşınması ve atıkların atılması verimli ve daha hızlı gercekleşeceğI için su işlem görmeden önceki halinden daha faydalı hale gelir. Bunun yanı sıra girdap hareketi suyun çözünmüş oksijen miktarını artıracağı için hücrelere daha fazla oksijen taşınır ve hücrenin bakteri, virüs gibi patojenlerle mücadele etme yeteneği artar.

Girdap hareketi suyun fiziksel özelliklerini değiştirmenin yanı sıra hafızasındaki negatif bilgileri silerek enerjisini yükseltir ve bu sayede canlıların enerjisi de yükselmiş olur. Girdap yöntemiyle suya enerji vermek en doğal yöntemlerden biridir. İster musluk suyu olsun ister işlem görmüş veya ambalajlanmış su olsun, tüm içme suları girdap hareketi yöntemiyle canlılıklarını artırabilir. Girdap hareketi suya kaybettiği hayat enerjisini tekrar kazandırabilecektir.

WaveQ girdap (manyetik alan, uzak kızılötesi ışınları ve doğal mineraller) yöntemiyle suyu tekrar canlandıran cihaz.

Manyetik Alan Yöntemi
Suların asıl kaynağı, dağlardan gelerek nehirlere ve denizlere akan çaylardır. Su denize doğru akarken hem yeraltı hem de yerüstüyle temasa geçmektedir. Su yeraltından ilerlerken (pek çok dere ve nehir yeraltından geçer) dünyanın manyetik alanına maruz kalır. Bu süreçte manyetik yükleme suya geçer ve su manyetikleşmiş olur. Benzer şekilde su yerüstünde ilerlerken manyetik taşlarla (mıknatıs taşı) etkileşime geçer ve yine manyetikleşir.

Su tüketim için toplandığında, filtrelenmeye ve arındırılmaya ihtiyaç duyar. Arıtım tesisine taşıma sırasında sular yeraltında metal borular içerisinde iletilir. Su borular içerisindeki metal kaplamalardan dolayı de-manyetize olur. Arıtıldıktan sonra, musluktan akarken artık manyetize değildir. Şişelenmiş ve kaynağından uzaklaştırılmış sular da manyetik özelliklerini koruyamamaktadır.

Dünyanın Kendisi Dev Bir Mıknatıstır
Dünya küre şeklinde bir mıknatıs gibidir. Bu yüzden etrafında bir manyetik alan vardır. Dünyanın manyetik alanı, dünyanın merkezine yerleştirilmiş bir mıknatısın oluşturduğu manyetik alana benzer. Bu mıknatısın ekseni, dünyanın dönme ekseniyle 11 derecelik bir acı yapar. Bu durum da coğrafik kuzey ve güney kutuplarının, manyetik kuzey ve güney kutuplarından farklı yerlerde olduğunu gösterir. Dünya’nın manyetik alanı vektörel* bir büyüklüktür. Dünya üzerinde herhangi bir yerdeki manyetik alan bu vektörün yönü ve şiddetiyle tanımlanır.

* Vektörel büyüklük, yönü ve doğrultusu olan büyüklüklere verilen isimdir. Vektörel büyüklükler yönü, başlangıç noktası ve geçtiği nokta tanımlanan 1 vektörle tanımlanır. Vektörün uzunluğu ise onun şiddetini yani büyüklüğünü gösterir. Örneğin; kuvvet, yer değiştirme, konum, hız, ağırlık vb.

Manyetik Alanlar Suyu Nasıl Etkiler?
İlk bakışta su sadece bir oksijen (O) atomuna bağlı iki hidrojen (H) atomundan oluşan çok basit bir molekül gibi görünür. Gerçekten de bu kadar ufak ve hafif olan pek fazla atom yoktur. Su molekülleri manyetik alana maruz kaldığı zaman, küme boyutları küçülmüş ve altıgen yapıda suya dönüşmektedir. Manyetik alanın suyu yapılandırmak konusundaki etkileri şu şekilde sıralanabilir:

Molekülün Boyutu Küçülür:
Bu özellik suyun çözünürlüğünü ve geçirgenliğini artırır. Gecirgenliğin artışı besinsel maddelerin çözünürlüğüne yardımcı olur, vücudun suyu ve besinleri emme yeteneğini yükseltir. Bu sırada su moleküllerinin boyutu da küçüldüğü için tehlikeli maddelerin vücuttan atılması daha etkili ve hızlı olur.

Yüzey Gerilmesi Azalır:
Yüzey gerilmesindeki düşüş, vücuttaki hücrelerin yapısının besinleri almasını kolaylaştırır. Azalmış yüzey gerilmesi yiyeceklerin hücre zarında hızla yayılmasını sağlar ve hazmı kolaylaştırır.

Sudaki İyonlar Etkilenir:
Bu yapıdaki suyun içerisinde bulunan serbest radikaller azalır. Değişikliğin kalsiyum karbonat (CaCO3) ve magnezyum karbonat (MgCO3) iyonlarının yapısına bir diğer faydası ise, bu bileşiklerin yapılarını (su borularında, su ısıtıcılarında, musluklarda vb biriken tortunun sebebi) değiştirmesi ve iyonların daha gevşek yapıda olmasından dolayı tortu birikimini azaltmasıdır. Tortu birikimindeki bu azalma manyetize edilmiş suyun merkezi ısıtma, motorların su soğutma, su dönüştürme ve evsel su sistemlerinde tercih edilmesine yol açmıştır.

Manyetikleştirilmiş Suyun Olumlu Etkileri
1. Suyun tadını iyileştirir.

2. Sağlığı genel olarak iyileştirir.

3. Vücudun pH dengesinin korunmasına yardımcı olur, asitliği azaltır.

4. Yaraların iyileşmesine yardımcı olur.

5. Mıknatıslı suyla banyo yapılırsa uzun süre yatmaktan dolayı oluşan yaralar daha hızlı iyileşir.

6. Açık yaralar mıknatıslı suyla tedavi edilirse daha çabuk iyileşir.

7. Enfeksiyonu yavaşlatıp iyileşmeyi hızlandırır.

8. Yüzü mıknatıslanmış suyla yıkamak göz kuruluğunu iyileştirir.

9. Hazımsızlığa iyi gelir.

10. Sinir sisteminin çalışmasını iyileştirir.

11. Böbrek ve boşaltım sistemini güçlendirir.

12. Su içme protokolüne uygun bir şekilde içilen mıknatıslanmış su midede oluşan gazı engeller.

13. Manyetize edilmiş suyun tüketimi ateş, boğaz ağrısı, hazım problemleri, kabızlık, gaz, ülser, menopoz gibi problemlere iyi gelir ve vücudu rahatlatır.

14. Cilt yumuşar ve problemli cildin sürekli manyetize suyla yıkanması akne, yanık ve ülseri önler.

15. Atardamarlarda kalsiyum (Ca) birikmesini önler.

16. Manyetize edilmiş su, yüzey gerilmesini azalttığı için, dahilen alındığı zaman ağrıyan eklem yerlerindeki tüm moleküler parçacıkların ayrılmasına yol açar. Kesilmiş sinirsel iletimi yok eder ve özellikle eklem ağrılarında, diz ağrılarında acıyı azaltır.

17. Manyetize edilmiş su genel temizlik ajanı olarak hareket eder. Zararlı ve atık mineraller daha etkin bir şekilde atılır ve vücut yenilenir.

18. Otonom (sinir sisteminde isteğimiz dışında çalışan bölüm) sinir sistemini iyileştirir.

19. Su molekülünün hacmini artırdığı için toksinleri emme gücü çok daha fazladır. Suyun manyetikliği kan dolaşımı tarafından emildiği ve vücuda taşındığından, zararlı toksinler dokulardan uzaklaştırılır ve güvenli bir biçimde vücuttan atılır.

Doğal Mineraller ve Minerallerden Yapılmış Seramik Kürecikler Yöntemi
Suyu yeniden canlandıran en önemli yöntemlerden biri de suya doğal mineraller eklemektir. Minerallerin suyu zenginleştirmesinin yanı sıra alkali mineraller suyun pH’ını dengeler, ORP değerini düşürür, küme boyutunu küçültür ve yapısını altıgene dönüştürür.

Doğal Minerallerin Sırrı
Doğal mineraller inorganik ve metalik olmayan bileşiklerden oluşurlar. Bu bileşikler oksitleri ya da nitrit (NO2) tuzları içermektedirler. Ayrıca suya elektron tedarik etme kabiliyetine sahiptirler. Doğal mineraller seramik kürecik olarak yapılandırıldığında yaklaşık 45 saat boyunca aşırı yüksek sıcaklıklarda (800°C-1450°C) üç kez fırınlanmaktadır. Seramik kaplı küreciklerden farklı olarak, tamamen seramik yapısı sayesinde asla kırılma ya da ufalanmaya maruz kalmazlar ve kullanım ömürleri bir yıla yakındır.

Minerallerden yapılmış seramik küre aktivatörlerinin işlevi sıradan musluk suyunu bazı işlemlerden geçirerek doğada, dağlarda ve pınarda görülen negatif iyon yüklü su haline getirmektir. Bir fırtınanın ardından gelen o taze ve temiz havayı herkes bilir; işte o havayı sağlayan negatif iyonlardır. Benzer şekilde, suyun negatif iyonlaşması da sağlığımız üzerinde olumlu etki bırakmaktadır.

Negatif İyonlar Nedir?
İyonlar havada bulunan yüklü (pozitif ya da negatif) parçacıklardır. Belirli koşullar altında bu iyonların artan miktarları doğal olarak üretilir. Örneğin, okyanus dalgalarının bir sahildeki hareketi büyük miktarda negatif yüklü iyon yaratır. Bunun aksine, elektriksel faaliyetler (elektrikli cihazların çalıştırılması gibi) çevreye pozitif yüklü iyonlar verir.

Artan negatif ya da pozitif iyon varlığının insanın ruh halini etkilediği ileri sürülmektedir. Yüksek miktarda negatif iyonun bulunduğu deniz kıyısında ya da ormanda insanların kendilerini dinç ve iyi hissetmeleri kanıtlanmış bir etkidir. Oysa çalışan elektrikli cihazlara sık maruz kalmak (pozitif iyonlar üretir) bazı kişilerde bitkinlik, hatta hastalık hissi yaratmaktadır.

Doğanın negatif iyonlar üretmesine karşın, pek çoğumuzun yaşadığı ortamlar ortalamanın üzerinde bir iyon seviyesi sağlamazlar. Elektrikli cihazların bulunduğu alanlarda pozitif iyonlar, doğada bulunandan çok daha yüksek miktarlarda üretilir. Bu iyonların etkisini hissedenler için bir negatif iyon jeneratörü kullanmak pratik bir çözüm olabilir.

Seramik Aktivatörleriyle Canlı Su Elde Edilmesi Yöntemi
Minerallerden yapılmış seramik kürecikler tarafından yayılan elektronlar suyu (H2O) radikalleştirmek için bir araya gelirler ve böylelikle hidrojen (H) radikalleri hidrojeni (H) oluştururlar. Hidrojen (H) radikallerince meydana getirilen aktif bir oksijen (O2) türü olan süperoksit (O2-) ile elektronların tedarik edildiği çözülmüş haldeki oksijenin (O2) kimyasal tepkimesi güçlü bir oksidasyon ve su arıtımı sağlamaktadır.

Su aktivatörü, su molekül kümelerini daha serbestçe hareket etmelerin olanak sağlayacak şekilde daha ufak parçalara ayırır. Bir diğer deyişle, su moleküllerinin hareketinin aktivasyonuyla aynı zamanda kirletici maddelerden, pastan ve boru kirecinden gelen moleküller de harekete geçerler ve suyun yüzey gerilimi düşürülmüş olur. Bu sayede pas ve kirletici maddelerin kolayca ortadan kaldırılmasını sağlayan bir sinerji etkisi yaratılır.

Su aktivatöründe meydana gelen hidrojen peroksit (H2O2), demir (Fe+) iyonlarıyla reaksiyona girerek demiroksit (FeO) oluşturur. Demiroksit (FeO) kırmızı pasa temas ettiğinde, kırmızı pası meydana geldiği yerden çıkaran bir manyetik kaplama (siyah pas) oluşturmaktadır. Bu sayede şehir şebeke suyu boruları tamamen temizlenir ve ömürleri uzar.

Neden Doğal Mineraller Sağlık İçin İyidir?
Doğal minerallerin üç temel özelliği bulunmaktadır.

1. Verilen bilgileri hafızasında tutması ve bunları iletmesi: Verilen bilgileri sadece muhafaza etmekle kalmaz, aynı zamanda hafızasındakileri bütün çevreye iletir.

2. Doğal iyileştirme gücü: Organik su, insanların ve hayvanların doğdukları günden itibaren sağlıklı durumlarını muhafaza etme yeteneğine sahiptir. Sağlık koşulları zayıflamaya başladığında, bu durumu eski doğal sağlıklı koşullara getirebilmektedir.

3. Tüm mevcut çevresel kirlenme koşullarında (hava kirliliği, tarımsal ve kimyasal kirlilik vs) sağlıklı bir durumu korumak ve sürdürmek neredeyse imkânsızdır. İçmek için kullanılan musluk suyunun klor (Cl) ve birçok diğer kimyasal maddeyi içermesi de bunu güçleştirmektedir. Doğal mineraller bu koşullarda yaşam formlarının doğal tedavi edici gücünü artırmak için vücut sıvısına yardımcı olmaktadır.

Doğal Minerallerden Yapılmış Seramik Kürelerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
Aktive edilmiş su güçlü bir antioksidandır. Minerallerden yapılmış seramik küre aktivatörü, musluk suyunu, yaşlanmayı geciktiren negatif ORP’li (- yüklü) elektronlar içeren likit antioksidan haline dönüştürmektedir. Vücudumuzda negatif ORP’nin artırılması, oksidasyon nedeniyle oluşan hastalıkların oluşumunu önler. Aktive edilmiş su vücudumuzun hücre seviyesinde yenilenmesine yardımcı olur.

Aktive edilmiş su vücuda bol miktarda oksijen (O2) ve enerji sağlar. Aktive edilmiş suyu diğer antioksidanlardan ayıran özelliği hidroksil (OH-) iyonları içermesidir. Bu iyonlar A, C ve E vitamininde olduğu gibi, fazla elektron ihtiva eden oksijen (O) molekülleridir.

Pişirilerek hazırlanmış, pastörize ya da konserve olunmuş, çeşitli işlemlerden geçirilerek hazırlanmış yiyeceklerimiz ve özellikle de fastfood çeşitleriyle gazlı-gazsız içecekler asidiktirler. Bütün bu ürünlerin oluşturduğu asidik ortam, aktive suyla bertaraf edilebilir ve vücudun pH dengesi korunabilir. Örneğin, asit artıkları eklemlerde birikerek eklem iltihaplanmalarına ve romatizmaya yol açarlar. Aktive suyun kuvvetli pH düzenleme özelliği, çeşitli bölgelerde birikerek hastalık tehlikesi yaratan bu asitli artıkların temizlenmesine ve vücudun pH düzeyinin yeniden dengeye gelmesine yardımcı olur. Vücut dengemizi hafif alkali tutarak hastalıklara karşı mükemmel bir koruma düzeyi oluşturabiliriz.

Aktive edilmiş su, normal suya göre altı kat daha hidratördür (suyu emme gücü). Genel olarak hastalıkların temel nedeni, kronik hücre susuzluğu nedeniyle hücrelerin güçlerinin ve savunma yeteneklerinin azalmasıdır. Dolayısıyla kronik hastalıkların oluşmasının en önemli sebeplerinden biri, vücuttaki su eksikliğidir.

Aktive edilmiş suyun içerdiği iyonize mineraller daha etkindir. Vücudumuz kendisine gerekli olan mineralleri, iyon halinde olduğundan daha iyi emer ve gereksinim duyduğu yerlerde kullanır. Aktive edilmiş suda iyon halinde ve yoğun olarak bulunan kalsiyum (Ca), sodyum (Na), potasyum (K) ve magnezyum (Mg) mineralleri vücudumuzun gereksinim duyduğu en önemli takviyelerdir. Aktive edilmiş su, bu mineralleri kolayca, en etkin ve emniyetli yöntemle temin etmektedir.