Suyun pH seviyesi vücuttaki akışkanlar ile denge içerisinde olması

Suyun kalitesini etkileyen bir diğer önemli faktör de pH seviyesinin insan vücudundaki sıvılarla dengede olmasıdır. Günlük hayatta farkında olmadan daha çok asidik sıvılar içilir. Bu durum kanda tepkime sırasında pH’ın dengelenmesi için fazladan bir enerji sarfiyatı ve emilim zorluğu yaratmaktadır. Ayrıca gün içerisinde içilen kafeinli ve gazlı diüretik içecekler nedeniyle bol sıvı alındığı düşünülmektedir, oysa bunlar dehidrasyona neden olmaktadır. Bu nedenle su en iyi sıvıdır ve hiçbir içecek onun yerini alamaz.

pH Nedir?
“pH” değeri Danimarkalı biyokimyacı Soren Sorensen tarafından 1909 yılında ortaya atılmıştır. Buna göre pH, hidrojen iyonu (H+) konsantrasyonunun negatif logaritmasıdır, yani pH = -Log(H+)’dır. 25°C’deki saf suyun pH = -Log(H+) = -(-7)’dır. Bu tür çözeltiler "nötr" çözeltilerdir, yani bunlar ne asit ne de baz yapısındadırlar. pH’ı 0-7 arasında olan çözeltiler asit, pH’ı 7-14 arasında olan çözeltiler ise baz çözeltilerdir. pH 0’a yaklaştıkça asit özelliği, 14’e yaklaştıkça ise baz özelliği artar.

Suyun Asitlik ve Bazlık Derecesi
Su kanın yaklaşık % 90’ını oluşturmaktadır ve kan sayesinde vücudumuz fonksiyonlarını uygun şekilde yerine getirebilmektedir.

İyonize olmuş su molekülleri vücutta bulunan kimyasallarla tepkimeye girebilir ve değişik ürünler yaratabilir. Suda hidrojen (H+) iyonu hidroksil (OH-) iyonundan daha fazlaysa, bu suya “asidik-su” denir. Buna karşın suda hidroksil (OH-) iyonu hidrojen (H+) iyonundan daha fazla ise bu suya da “bazik-su” (“alkali-su”) denir. Nötr, yani pH’ı 7 olan bir su için hidrojen (H+) ve hidroksil (OH-) iyonlarının eşit olması gerekir. Bu çok önemli bir göstergedir ve suyun tüketim kalitesine pH değerine bakılarak karar verilir.

Buna rağmen yanlış içeceklerin tüketimi pH seviyesini büyük ölçüde düşürmektedir. Gazlı içeceklerin pH değerleri 2,5-3,2 arasındadır, bira ise 4,7 pH’a sahiptir. Bu içecekler aslında susuzluğumuzu gidermek yerine, vücudumuzun susuz kalmasına ve ertesi sabah kuru bir ağızla uyanmamıza yol açarlar.

Alkali Su Neden Faydalıdır?
• Alkali su vücut için gerekli alkali mineralleri içerir. Bu sayede hem vücudun pH dengesini hem de mineral ihtiyacını karşılamış olur.

• Alkali suyun moleküler küme yapısı küçük olduğu için, hücresel seviyede vücudu yaklaşık altı kez daha fazla hidrate eder (su ekler) ve detoks etkisi yaratır.

• Alkali su, ORP değeri düşük olduğu için her nevi paslanmayı engelleyici yani antioksidan güce sahiptir.

• Alkali suyun oksijen (O2) iceriği daha yüksektir. Bu sayede vücuda daha fazla oksijen (O2) taşıyabilmektedir.

• Alkali su vücuttaki birikmiş asidik ve toksinli atıkları dışarı attığı için kilo vermeye yardımcıdır.

• Alkali su kandaki bikarbonat (HCO3) miktarını koruduğu için yaşlanmayı yavaşlatır.

• Alkali su iyileştirici gücü sayesinde vücudun enerji seviyesini yükseltir.

• Alkali su ile pişirilen gıdalar hem daha lezzetli hem de daha faydalıdır.

• Alkali su, un gibi malzemelerle daha iyi ve rahat karışır.

• Alkali su mevsimsel alerjilerin azalmasını sağlar.