Canlı Su

Su canlı hayatı için yaşamsal bir değerdedir. Hayatımızda bu kadar önemli bir yeri olan sudan en iyi şekilde yararlanabilmemiz, suyun bazı nitelikleri taşıyabilmesiyle de doğrudan ilgilidir.

İnsan için en yararlı özellikleri taşıyan suya “canlı su” ismi verilmektedir ve bu su şifa veren, canlandıran, enerji katan özelliklerinin yanı sıra canlı metabolizmalarının en çok tercih ettiği sudur. Canlı su atıkların hücreden daha hızlı ve etkili atılmasını sağlayıp bir tür detoks etkisi yaratarak metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Metabolizmanın daha hızlı çalışmasıyla bağışıklık sistemi güçlenir.

Bu özellikleri sayesinde canlı su şifa verici bir niteliktedir. Ayrıca canlı su bitkilerde mahsul kalitesini ve miktarını, hayvanlarda ise et ve yan ürün kalitesini yükseltir. Zengin oksijen (O2) içeriği sayesinde bakterilerin ve virüslerin üremesini engelleyerek iyi organizmaların gelişmesini sağlar.v Zengin mineral iç eriği saye-sinde zarar görmüş hücre ve dokuların yenilenmesini sağlayan canlı su, bu yönüyle canlıların hayat kalitesini yükseltir ve sağlıklı yaşamalarına yardımcı olur.

Canlı suyun bütün bu üstün özellikleri onu vazgeçilmez kılar. Ancak günümüzde canlı suya ulaşmak pek kolay değildir. Bircoğumuz canlı suya ulaşabilmek için ambalajlanmış veya işlenmiş suları içerek hayat kalitemizi yükselttiğimizi sanırız, ama ne yazık ki böyle düşünmekle yanılırız.

Endüstriyel devrim, asit yağmurları, şehir şebeke sistemleri gibi canlı olan doğal kaynak sularını cansız su haline getiren faktörlerin dışında, suyu ambalajlamak da canlı suyu öldüren uygulamalardır. Aslında doğal kaynak suyu diye içtiğimiz birçok su işlem gördüğü, oksijen (O2) içeriğini kaybettiği, ambalajlandığı kirlendiği için canlılığını yitirerek cansız su haline gelmekte ve hastalık yapıcı özelliğe bürünmektedir.

Canlı suyun şifa verme niteliğine bağlı olarak hayat kalitesini yükseltmesine karşılık, cansız su yetersiz oksijen (O2) ve mineral içeriği, büyük kümesel yapısı, düşük enerji seviyesi ve hastalık yapıcı mikroorganizmalar içermesi nedeniyle muhtemelen hastalık yapıcı özelliği ile hayat kalitesini düşürücü bir etkiye sahiptir.

Buna karşın hepimiz sık sık suyun canlı hayatı için neden vazgeçilmez olduğundan, taşıdığı önemden ve su kaybının nelere yol açabileceğinden söz ederiz. Bunu yaparken suyun canlı organizmalardaki görevlerine ve bu görevler sayesinde oluşan işlevselliğe değiniriz. Aslında hayatımız için bu kadar vazgeçilmez olan sudan maksimum oranda faydalanmak isteriz. Buna karşılık canlılar için en faydalı suyun hangisi olduğu konusundaki bilgilerimiz oldukça sınırlıdır.

Canlılar için en faydalı su “canlı su” adı verilen, doğanın bizlere sunduğu doğal kaynak suyudur. Dağlardan gelen erimiş kar veya buzul suları, topraktan fışkıran kaynaklar, kilometrelerce uzunluktaki doğal yataklarında özgürce akan nehir ve ırmak suları en büyük canlı su kaynaklarıdır.

Canlı su sadece susuzluğu gidermekle kalmayan, aynı zamanda içene canlılık ve şifa da veren sudur.

Canlı Su İçin Altı Kriter

İçilecek suyun vücudumuza yararlı olabilmesi bazı nitelikleri taşıması halinde mümkündür. Suyun canlı su olarak nitelenebilmesi için şu özellikleri taşıması gereklidir:

1- Temiz olmalıdır.

2- Enerji dolu olmalıdır.

3- Oksijen (O2) yönünden zengin olmalıdır.

4- Mineral açısından zengin olmalıdır.

5- pH seviyesi vücuttaki akışkanlar ile denge içerisinde olmalıdır.

6- Moleküler yapısı küçük ve altıgen kümeler halinde olmalıdır.