Neden Banyomuzda Klor Giderici Kullanmalıyız?

Organik klor vücut için faydalıdır ve vücuttaki atıkları atarak kanımızın temiz tutulmasına yardımcı olur. Ancak laboratuarda veya fabrikalarda üretilen kimyasal klor, son derece agresiftir.

Kimyasal klorun şehir şebeke suyuna katılmasındaki neden tifo, kolera gibi ciddi salgınlara neden olan ve insan sağlığına zarar veren mikroorganizmaları öldürmektir. Etkili, uygun maliyeti ve kullanım kolaylığı nedeni ile dezenfeksiyon açısından vazgeçilmemektedir.

Bu nedenle son kullanıcıların suyu kullanmadan önce klor giderimi yapmaları çok önemlidir. Özellikle suyun ısısı ile zararları artan klorun bazı etkileri şu şekildedir :

• Klor, suda bulunan bazı inorganik maddelerle birleşip onları okside ederek insan sağlığı için son derece zararlı olan kanserojen THM (trihalometan) gibi ürünlerin oluşmasına sebep olur.

• Derimiz vücudumuzun en büyük organıdır ve ortalama 2 m2’lik alan kaplar. Klorlu su ile yıkanıldığında derimizde bulunan on binlerce gözenekten klor vücudumuza biz fark etmeden girer.

• Araştırmalara göre duş veya banyo suyunun 40 derece olması durumunda son derece toksik olan kloroformun %80’i ve TCE (trichloretilen) %80’i havada buharlaşmakta ve böylece buharlaşan klor, TCE, benzen ve diğerleri solunum yoluyla akciğerlere alınıp oradan da kan dolaşımına geçerek çeşitli sorunlara sebep olmaktadır.

• Saç ve cildin en önemli bileşeni proteindir. Sudaki klor, saçtaki proteini asitlendirir, epiderm tabakasını bozarak cildin kurumasına sebep olur. Bunun sonucunda saçların kolay kırılması, çatallanması, kepeklenmesi, saç ağarması, saç dökülmesi gibi sorunların zamansız ortaya çıkmasına sebep olur.

• Pittsburgh Üniversitesi Toplum Sağlığı Bölümü Öğretim Görevlisi, Su Kimyası Uzmanı Prof. Julian Anderman, 5 yılı aşkın süren çalışmaları sonucunda, insan vücudunu etkileyerek kansere sebep olan klorun, içilen sudan ziyade, duş ve yıkanma sırasında alınan klordan oluştuğu sonucuna varmıştır.